Co je to leasing?

Leasing je finanční produkt, kterým lze financovat pořízení movité věci. Je využíván jak k financování investičních záměrů, tak potřeb domácností. Váže se především na financovaný předmět. Umožňuje užívat potřebnou věc ve vlastnictví jiného subjektu (leasingové společnosti) na nezbytně nutnou dobu. Představuje v podstatě specifickou formu pronájmu, na jehož konci se pronajímaná věc může stát součástí majetku klienta.

Připravuje:

Ve spolupráci s: