Jak funguje ochrana spotřebitelů v leasingu

V platném právu ČR je základem veřejnoprávní ochrany zájmů spotřebitelů zákon č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/95 Sb., o regulaci reklamy a zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění zák. č. 43/2013 Sb. Spotřebitel je chráněn i ustanoveními občanského zákoníku o nepřiměřených obchodních praktikách.

Většina předpisů na ochranu spotřebitele je aplikovatelná i na leasing. Leasingových společností působících v ČR se týká většina povinností adresovaných všem poskytovatelům služeb. Jsou v platných právních předpisech formulovány obecně (povinnost poctivého poskytování služeb, povinnost informovat pravdivě a úplně o charakteru poskytovaných služeb a o jejich ceně v okamžiku nabídky, zákaz klamání spotřebitele).
Na leasingové smlouvy pro spotřebitele se vztahuje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.

Souběžně s veřejnoprávní ochranou obecných zájmů spotřebitelů a nezávisle na ní existuje v tržních ekonomikách možnost občanů i právnických osob dovolat se ochrany individuálních spotřebitelských práv s využitím předpisů soukromého práva, včetně soudní cesty. V platném právu ČR jde především o využití obecných ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody. K rozhodování sporů s věřiteli či zprostředkovateli ze smluv o spotřebitelském leasingu je podle zákona č. 229/2002 příslušný též finanční arbitr.

Připravuje:

Ve spolupráci s: