Jak funguje leasingový proces?

Pokud chcete uzavřít leasingovou smlouvu, prokazujete svou totožnost (dvěma osobními doklady) a dokládáte své příjmy. Leasingovou smlouvu je možné uzavřít přímo s leasingovou společností v jejím sídle či v sídle pobočky, tak zprostředkovaně v prodejnách. Protože leasovaná věc zůstává po dobu leasingu ve vlastnictví leasingové společnosti, není od klienta, až na výjimky, požadováno další zajištění.

Obsah leasingové smlouvy je určován dohodou poskytovatele a příjemce leasingu o všech podstatných náležitostech leasingového obchodu při respektování obecné procedury uzavírání smluv stanovené platným soukromým právem. V leasingu pro spotřebitele jsou k tomu využívány standardizované smluvní formuláře.

Připravuje:

Ve spolupráci s: