Jak leasing funguje?

V rámci leasingového obchodu zakoupí leasingová společnost věc (např. automobil, počítač, vybavení bytu nebo zahradní techniku) vybranou podle záměru a potřeb klienta a předá ji do jeho užívání na dohodnutou dobu. Zpravidla k tomu nabízí i některé doprovodné služby, např. pomoc s výběrem leasované věci a jejího dodavatele, s její dopravou a provozem, zajištění registrace leasovaného vozidla, jeho pojištění apod.

Tyto služby zvyšují komfort užívání leasované věci a často vedou ke snížení nákladů na zajištění těchto povinností (např. pojištění). Leasovaná věc zůstává po celou dobu leasingu ve vlastnictví leasingové společnosti. Za užívání leasované se platí leasingové nájemné podle splátkového kalendáře, který je součástí leasingové smlouvy.

Připravuje:

Ve spolupráci s: