Jak se využívá leasing v České republice?

Leasing je v tržních ekonomikách běžně využívaným finančním produktem. Také v našich podmínkách je každoročně uzavíráno několik desítek tisíc leasingových smluv. Leasingový trh patří dnes k významným součástem finančního sektoru.

V našich podmínkách došlo po počátečním několikaletém období prudkého vzestupu objemů nově uzavíraných leasingových obchodů a růstu počtu společností nabízejících leasing ve druhé polovině devadesátých let později ke stabilizaci a konsolidaci leasingového trhu. Pokles investic a výdajů domácností v podmínkách ekonomické recese na přelomu první a druhé dekády tohoto století vedl ke snížení leasingových obchodů na polovinu, na konci druhé dekády se však již přiblížil úrovni před ekonomickou recesí.

Na trhu nyní dominují dceřiné společnosti bank a leasingových společností velkých výrobců a dovozců. Přesto si náš trh zachovává potřebný stupeň diversifikace na straně nabídky – komoditní, regionální i marketingové. Zákazník má při výběru leasingové společnosti i leasingového produktu nadále širokou možnost volby.

Připravuje:

Ve spolupráci s: