Pojistný podvod

  • jednání, kterého se dopouštějí fyzické nebo právnické osoby za účelem získání výhody nebo obohacení se na úkor pojišťovny
  • je posuzován jako trestný čin podle § 250a trestního zákona – pachatel může být odsouzen k trestu odnětí svobody ve výši až 10let

Příklady podvodného jednání:

  • zamlčování podstatných
  • údajů úmyslné uvádění nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů (věk, zdravotní stav, velikost rizika, výše škody, důvod vzniku, doložené doklady apod.)
  • úmyslné nadhodnocení náhodně vzniklé škody
  • úmyslné způsobení škody (autonehoda, ublížení na zdraví apod.), která je prezentována jako náhodná událost krytá pojištěním
  • nadhodnocení majetku při uzavírání pojištění a následně uměle vyvolaná pojistná událost
  • pojištění již poškozené věci jako nové (např. havarovaného vozidla)
  • různé kombinace uvedených jednání

Připravuje:

Ve spolupráci s: