Jaké jsou základní pojistné produkty?

Pojištění osob

  • Investiční životní pojištění
  • Kapitálové životní pojištění
  • Rizikové životní pojištění
  • Důchodové životní pojištění
  • Vkladové životní pojištění
  • Univerzální/ flexibilní životní pojištění
Více

Pojištění majetku občanů

Majetkové pojištění lze rozdělit na pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti jako je byt, rodinný dům chata, chalupa a další budovy. Pojištění budov poskytuje pojistnou ochranu budovám, případně ostatním stavbám na pozemku náležejícím k této budově před následky škod vzniklých působením živelných a dalších rizik…

Více

Pojištění vozidel

Oblast pojištění vozidel se dělíme na povinné ručení a na havarijní pojištění. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému pro případ škody způsobené provozem motorového vozidla, kryje nároky poškozeného. Zákonem stanovený minimální limit pojistné ochrany je 35.000.000,- Kč na každého…

Více

Cestovní pojištění

K oblasti cestování se vztahují především dva druhy pojistných produktů a to cestovní pojištění a pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Cestovní pojištění je pojistný produkt, který se využívá výhradně pro zahraniční cesty. Kryje rizika spojená s náhlým onemocněním, úrazem, ztrátou zavazadel nebo způsobení škody třetí osobě…

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu

Poskytuje pojištěnému ochranu pro případ, kdy pojištěný způsobí jinému subjektu škodu, za kterou odpovídá a kterou mu je povinen nahradit. Takováto škoda může být způsobena na majetku, zdraví či životě, např. při neúmyslném poškození nebo rozbití zboží v obchodě, při vyplavení sousedního bytu, při vzniku škody způsobené zaměstnavateli atd…

Více

Pojištění právní ochrany

Cílem je ochránit klienty před finančně nepříznivými důsledky situací, v nichž je nutné k prosazení oprávněných zájmů pojištěného využít právních služeb. Pojištění právní ochrany pomáhá klientovi např. ve věcech uplatnění nároků na náhradu vzniklé škody, řešení soudních sporů, řešení otázek zavinění dopravní nehody…

Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: