Pojištění majetku občanů

Pojištění nemovitosti

Pojištění budov poskytuje pojistnou ochranu budovám, případně ostatním stavbám na pozemku náležejícím k této budově před následky škod vzniklých působením živelných a dalších rizik. Co lze pojistit v rámci pojištění budov? Rodinný dům, bytový dům, rekreační chalupa nebo chata, garáž, drobné vedlejší stavby (ploty, bazény, skleníky apod.)…

Více

Pojištění domácnosti

Pojistná ochrana movitých věcí, které jsou vybavením domácnosti nebo věcí a zařízení, které k provozu domácnosti slouží. Mohou být umístěny nejen v bytě, ale i v uzamykatelných nebytových prostorách, užívaných výlučně klientem (sklepní koje, garáže). Co lze pojistit v rámci pojištění domácnosti? Nábytek, audiovizuální…

Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: