Pojištění osob

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti s investováním pojistného do podílových fondů , kde je investiční riziko na straně klienta. Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategii. Investiční životní pojištění přináší zpravidla vyšší zhodnocení finančních prostředků, které ale nebývá garantováno…

Více

Kapitálové životní pojištění

Kapitálového životního pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití . Pojistná částka může být pro obě rizika stejná nebo si klient volí zvlášť pojistnou částku pro případ smrti a zvlášť pojistnou částku pro případ dožití. Sjednaná pojistná částka pro případ dožití je včetně garantovaného zhodnocení (TÚM ). Pro koho je pojištění určeno?…

Více

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti. V případě ukončení pojistné smlouvy není vyplaceno žádné plnění (produkt neobsahuje spořící složku). Pro koho je pojištění určeno? Pojištění je vhodné pro klienty, kteří chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti; chtějí pojištění vinkulovat ve prospěch jiného subjektu (např. hypotéka)…

Více

Důchodové životní pojištění

Důchodové pojištění zahrnuje pojištění pro případ dožití , kdy se pojistné plnění vyplácí ve formě doživotního důchodu, důchodu vypláceného po stanovenou dobu nebo ve formě jednorázového plnění. Sjednaná pojistná částka je včetně garantovaného zhodnocení. Pro koho je pojištění určeno? …

Více

Vkladové životní pojištění

Vkladové životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ dožití za návratný vklad. Pro koho je pojištění určeno? Pojištění je vhodné pro klienty, kteří: a) chtějí mít garantovánu částku pro případ dožití; b) chtějí zhodnocovat finanční prostředky; c) chtějí mít garantované zhodnocení finančních prostředků; d) chtějí mít možnost nakládat s naspořenými…

Více

Univerzální/ flexibilní životní pojištění

Universální (flexibilní) životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti a tvorbu kapitálové hodnoty pojištění s minimálním garantovaným zhodnocením. Standardem pojištění je možnost kdykoli změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky…

Více

Svatební pojištění nebo Pojištění dětí

Svatební pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti a dožití. Sjednaná pojistná částka se vyplácí dítěti při dožití nebo u příležitosti uzavření sňatku nebo formou stipendia po stanovenou dobu. Zemře-li pojištěný (např. rodič) v době trvání pojištění, končí povinnost platit pojistné (zproštění od placení)…

Více

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění může zahrnovat pojištění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, tělesného poškození nebo doby nezbytného léčení úrazu v různých kombinacích. Standardem pojištění je možnost rozšířit pojistnou ochranu o další rizika dle nabídky jednotlivých pojišťoven.Pro koho je pojištění určeno?…

Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: