Pojištění vozidel

Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení). Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému pro případ škody způsobené provozem motorového vozidla, kryje nároky poškozeného. Zákonem stanovený minimální limit pojistné ochrany je 35.000.000,- Kč na každého zraněného nebo usmrceného…

Více

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je dobrovolné pojištění, které slouží ke krytí škod vzniklých na Vašem vozidle. Havarijní pojištění může krýt škody způsobené havárií, odcizením celého vozidla nebo jeho části, vandalismem či živelnou událostí. Co pojištění nabízí? Krytí škod na vlastním vozidle, včetně škod, které si pojištěný způsobí sám…

Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: