Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení)

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému pro případ škody způsobené provozem motorového vozidla, kryje nároky poškozeného. Zákonem stanovený minimální limit pojistné ochrany je 35.000.000,- Kč na každého zraněného nebo usmrceného a 35.000.000,- Kč na majetkovou škodu pro všechny poškozené, pojišťovny ale nabízejí i vyšší limity. U závažných nehod mohou částky za věcné škody a škody na zdraví dosahovat řádově milionů korun.

Komu je pojištění určeno?

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinné ručení má v souladu s ustanovením zákona č. 168/1999 Sb. povinnost uzavřít každý vlastník nebo provozovatel vozidla, , který provozuje toto vozidlo na veřejně přístupných pozemních komunikacích.

Jaké škody pojištění kryje?

 • Věcné škody, tj. skutečné škody na věci a nutné náklady na jejich odstranění
 • Škody vzniklé na zdraví nebo usmrcením, včetně nákladů na léčení zraněných
 • Škody, které mají povahu ušlého zisku
 • Účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného v případech stanovených zákonem 168/1999 Sb.

Jaké škody pojištění nekryje?

Ne všechny škody jsou však z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla hrazeny. Pojištění se nevztahuje na škody, za které je řidič odpovědný sám sobě nebo osobě „blízké“ se kterou žil v době vzniku škody ve společné domácnosti (např. manžel, dítě apod.) vyjma škod, které vzniknou osobě „blízké“ v souvislosti s poškozením zdraví.

Pozor! V některých případech může zpětně pojišťovna požadovat uhrazenou škodu po pojištěném – viz § 10 výše uvedeného zákona. (např. v případě, kdy řidič způsobil škodu pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo).

Na čem závisí výše pojistného?

Cenu pojištění ovlivňuje:

 • druh vozidla (osobní, nákladní, autobus, …)
 • obsah (výkon) motoru, způsob využívání vozidla (běžné použití, vozidlo taxislužby, vozidlo autoškoly. …)
 • výše limitu plnění
 • místo bydliště, věk majitele vozidla apod.
 • systém BONUS/MALUS - zohledňuje škodní průběh pojištění, na základě kterého je pojistné zvýšeno nebo naopak sníženo

Nabídky pojištění jednotlivých pojišťoven se mohou lišit:

 • limitem pojistného plnění u škody na zdraví a věcných škod
 • rozsahem asistenčních služeb
 • poskytnutím některých prvků havarijního pojištění v rámci pojištění odpovědnosti
 • pravidly využívání systému BONUS/MALUS

Zelená karta

Zelená karta je mezinárodní osvědčení o platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Před vycestováním do zemí, kde zelená karta neplatí, je nutné si sjednat potřebné pojištění odpovědnosti.

Připravuje:

Ve spolupráci s: