Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je dobrovolné pojištění, které slouží ke krytí škod vzniklých na Vašem vozidle. Havarijní pojištění může krýt škody způsobené havárií, odcizením celého vozidla nebo jeho části, vandalismem či živelnou událostí.

Co pojištění nabízí?

 • Krytí škod na vlastním vozidle, včetně škod, které si pojištěný způsobí sám (např. zaviněná dopravní nehoda)
 • volitelná spoluúčast pojištěného na škodě
 • sleva na pojistném za bezeškodní průběh, tzv. bonusový systém
 • možnost slevy na pojistném při zvýšené ochraně zabezpečení proti odcizení (elektronické, mechanické nebo monitorovací či vyhledávací zařízení)
 • asistenční služby pro případ nehody či nenadálé poruchy v České republice nebo v zahraničí. Asistenční služby zajišťuje smluvní partner pojišťovny v rozsahu stanoveném pojistnými podmínkami dané pojišťovny

Možnosti připojištění:

 • připojištění čelního skla nebo všech skel
 • připojištění zavazadel přepravovaných pojištěným vozidlem pro případ poškození či odcizení zavazadel z vozidla
 • úrazové pojištění osob dopravovaných pojištěným vozidlem, pro všechna sedadla ve vozidle dle VTP nebo jen pro sedadlo řidiče
 • připojištění náhradního vozidla úhradu nájemného za náhradní vozidlo při poškození vlastního vozidla následkem dopravní nehody
 • připojištění dalších asistenčních služeb

Na čem závisí výše pojistného?

Výše pojistného závisí na několika faktorech:

 • značka a typ vozidla
 • výše pojistné částky vyplývající z  ceny nového vozu (pro nová vozidla); ceny časové (využívá se při sjednání havarijního pojištění pro starší vozidla),
 • výše spoluúčasti: pevná částka (tou bývá většinou minimální spoluúčast, např. 1000,- Kč) procentuální spoluúčast z pojistného plnění
 • účel užívání, vybavenost vozidla, míra zabezpečení

Upozornění

Před uzavřením smlouvy je třeba se seznámit s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění.

Připravuje:

Ve spolupráci s: