BEZHOTOVOSTNÍ PLACENÍ 

Bezhotovostní placení se provádí prostřednictvím bezhotovostních platebních prostředků, které nám poskytují platební instituce. Mezi platební prostředky, které dnes používáme nejčastěji, patří platební karty. A nejčastějšími platebními institucemi, které je vydávají jsou banky. Jenže byly doby, kdy karty ještě nebyly. Na začátku toho všeho stály a dodnes stojí platební příkazy, konkrétně příkaz k úhradě příkaz k inkasu.

Příkaz k úhradě → pokud jsme tím, kdo platí, jsme plátci a dáváme příkaz platební instituci k tomu, aby z našeho účtu odepsala určitou částku a převedla ji ve prospěch účtu příjemce (toho, komu máme platit). Příkaz můžeme podat ve formě papírového formuláře, tedy tradiční cestou, která je stále méně využívána, nebo třeba prostřednictvím aplikací internetového nebo mobilního bankovnictví, což je dnes naprosto běžný způsob zadávání plateb.

Příkaz k inkasu → pokud jsme si jako plátci dohodli tuto formu placení s příjemcem, musíme naší platební instituci vystavit souhlas s prováděním inkasa ve prospěch příjemce. Sám příjemce potom zadá svojí platební instituci příkaz k tomu, aby si z našeho účtu vyžádala platbu (inkaso) určité částky. Takový souhlas můžeme vystavit jako jednorázový, nebo jako souhlas s opakovaným prováděním plateb do stanovené výše ve prospěch uvedeného příjemce. Komunikace mezi platebními institucemi a příjemcem se pak již obejde bez nás. 

Naše platební instituce ale takové inkaso provede jen v tom případě, že žádost příjemce odpovídá námi vystavenému souhlasu a my máme na účtu v daný okamžik dostatek finančních prostředků k provedení platby.  

Platební příkazy můžeme vždy zadávat jako jednorázové, ale pokud jich chceme provést více najednou, banky nám to umožňují pomocí tištěných formulářů pro hromadné platby, anebo je taková funkce zakomponována do našeho internetového bankovnictví.

Připravuje:

Ve spolupráci s: