Placení a platební karty

Platíme a platíme a samotné peníze přitom často ani nevidíme. Bankovky a mince sice po světě běhají pořád, ale čím dál častěji se při placení obejdeme bez jejich fyzické přítomnosti. Jaké jsou výhody a nevýhody placení v hotovosti a co všechno nám umožňuje bezhotovostní placení? 

Placení v hotovosti

Hotové peníze vydávané centrální bankou (u nás Českou národní bankou) mají jednu zásadní výhodu - každý jim důvěřuje. K placení s nimi není třeba žádných speciálních zařízení a v rámci zákonem stanovených limitů by je od nás měl každý přijmout. Nevýhodou ale je, že je stále musíme nosit u sebe a pokud se nám ztratí (ať už nám omylem vypadnou z kapsy nebo nám je někdo ukradne), tak na sobě nemají žádná poznávací znamení, že patřily právě nám. 

Více

Bezhotovostní placení

Bezhotovostní placení se provádí prostřednictvím bezhotovostních platebních prostředků, které nám poskytují platební instituce. Mezi platební prostředky, které dnes používáme nejčastěji, patří platební karty. Jenže byly doby, kdy karty ještě nebyly. Na začátku toho všeho stály a dodnes stojí platební příkazy, konkrétně příkaz k úhradě a příkaz k inkasu, pak přišly šeky, které jsou ale z dnešního pohledu zastaralé a u nás se téměř vůbec nepoužívají...

Více

Trvalé platební příkazy

Pro úhradu pravidelně se opakujících plateb, u kterých známe přesné částky, si můžeme zřídit trvalé platební příkazy k úhradě. Nemusí jít jen o ty, které se opakují měsíčně, většina bank dnes nabízí i možnost zvolit si jinou frekvenci, a také zadat od kdy do kdy mají být prováděny...

Více

SIPO

Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO) je specifická služba České pošty, s.p. (státní podnik).  Jako klienti-spotřebitelé si můžeme sdružit několik plateb do jednoho hromadného příkazu a hradit je společně v jedné částce, a to buď v hotovosti na pobočkách pošty či přímo poštovnímu doručovateli (SIPO – Hotovost), anebo formou inkasa z platebního účtu...

Více

Jak si zařídit SIPO

Pokud si SIPO chceme zřídit, stačí na pobočce pošty vyplnit formulář a bude nám přiděleno spojovací číslo pro SIPO. Na spojovací číslo si pak můžeme navázat všechny platby, které prostřednictvím služby SIPO chceme hradit, a to tak, že spojovací číslo jednoduše oznámíme těm, komu máme za nějaké služby pravidelně platit...

Více

Platební karta

K placení potřebujeme peníze. Anebo taky ne! Stačí mít plastikovou kartičku a je po starostech. Tohle si myslí děti a my někdy taky. Máme ji snad všichni, ale zdaleka ne všichni máme jasno v tom, co je ten kousek plastu vlastně zač. Platební karta nám umožňuje zaplatit bezhotovostně, a to buď v obchodech…

Více

Kreditka

Tak často říkáme jakékoli kartičce z plastu, kterou používáme k placení (v obchodech nebo na internetu), anebo k výběru peněz z bankomatu. Každá platební karta však není karta kreditní neboli kreditka. Kreditka je taková platební karta, která nám umožňuje čerpat úvěr. Jakoukoli částku, kterou s ní zaplatíme, neplatíme ze svých peněz…

Více

Co dělat, když kartu ztratíme?

Pokud se řídíme bezpečnostními pravidly při manipulaci s platební kartou, omezíme tím situace, kdy o kartu můžeme přijít, na minimum. Pokud však přes veškerou naši bdělost ke ztrátě nebo krádeži (zcizení) platební karty dojde, musíme poskytovatele platební karty okamžitě požádat o její zablokování, a to buď osobně anebo telefonicky.  

Více

Kdo to zaplatí?

Platební kartu máme pod dozorem a dobře se o ni staráme. Vždy bychom měli vědět, kde je a nikdy bychom ji neměli nikomu půjčovat. Čtyřmístný osobní kód (tzv. PIN) máme, pokud možno, uložen jen ve své paměti a v žádném případě jej nenosíme poznamenaný na papírku společně s platební kartou nebo přímo na platební kartě…

Více

Pět pravidel bezpečnosti při manipulaci s platební kartou

Většina z nás používá platební kartu takřka denně. Při manipulaci s platební kartou bychom ale měli být více než opatrní. Platební karta je vstupenkou do světa našich financí. Neměli bychom dovolit, aby ji místo nás mohl použít, anebo ještě hůře, zneužít, kdokoli jiný…

Více

Platíme kartou u obchodníka

Víme, že použití platební karty podléhá obecným bezpečnostním pravidlům a současně pokynům, o kterých nás banka, případně jiný poskytovatel služby, informuje při vydání karty. Je nutné se jimi řídit, protože platební karta je víc než jen hotovost, kterou máme v kapse nebo v peněžence. Platební karta je dveřmi k našim financím…

Více

Platíme kartou v e-shopu

Platební kartu můžeme používat i k nákupu přes internet. Mluvíme o platbě kartou po internetu, e-bankingu nebo provádění transakcí bez fyzické přítomnosti karty. Pod všemi těmito názvy si můžeme představit to samé. Hlavní je, že je to jednoduché, rychlé a pohodlné. A pokud dodržujeme několik základních pravidel tak i bezpečné…   

Více

Pracujeme s bankomatem

Většina z nás si již zvykla na to, že u sebe nemusí nosit příliš mnoho peněz. S pomocí platební karty si je můžeme kdykoli vyzvednout u nejbližšího bankomatu. Je to jednoduché a při dodržení základních pravidel i bezpečné. Před použitím bankomatu bychom se měli rozhlédnout, zda není na bankomatu nebo v jeho okolí někdo nebo něco…

Více

Reklamace platby kartou

Platební kartou platíme a platíme, a když dojdou peníze, tak se divíme. Jenže, co všechno jsme zaplatili a jestli všechno proběhlo tak, jak mělo, často ani nevíme. Jediná možnost, jak neztratit přehled, je pravidelná kontrola. Nezní to moc lákavě a už vůbec ne zábavně. Zkusme se na to ale podívat jinak. Když budeme kontrole věnovat nějaký čas, může se nám to vyplatit...

Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: