Reklamace platby kartou

Platební kartou platíme a platíme, a když dojdou peníze, tak se divíme. Jenže, co všechno jsme zaplatili a jestli všechno proběhlo tak, jak mělo, často ani nevíme. Jediná možnost, jak neztratit přehled, je pravidelná kontrola. Nezní to moc lákavě a už vůbec ne zábavně. Zkusme se na to ale podívat jinak. Když budeme kontrole věnovat nějaký čas, může se nám to vyplatit.

Pokud objevíme v transakcích provedených pomocí karty nějakou nesrovnalost, můžeme podat reklamaci. Pokud dodržíme časový limit, který máme pro podání reklamace stanoven ve smlouvě s poskytovatelem platební karty (platné právní předpisy stanoví lhůtu 13 měsíců ode dne odepsání prostředků z našeho účtu), je poskytovatel platební karty povinen se reklamací zabývat a musí nám odpovědět. Lhůta pro odpověď, respektive informaci o řešení reklamace, je obvykle 30 dní. Konečné vyřízení reklamace však zpravidla trvá déle, protože s výjimkou výběru peněz z vlastního bankomatu naší banky, musí být většina reklamací řešena přes asociaci vydavatelů platebních karet (např. VISA nebo MasterCard). 

Důvodem k reklamaci může být zejména to, že nám byla naúčtována platba, o které nic nevíme, případně došlo k naúčtování jedné platby opakovaně, anebo nám bylo naúčtováno vydání peněz bankomatem, které neproběhlo.

Reklamaci můžeme ale podat i v případě, že nám při nákupu po internetu (v e-shopu) obchodník nedodal zboží dle objednávky, anebo si neodůvodněně vyžádal zaplacení vyšší částky nebo dodatečné platby. V takovém případě bychom nejprve měli kontaktovat obchodníka a pokusit se záležitost vyřešit přímo s ním. Pokud tato cesta nefunguje, je možné se obrátit na poskytovatele platební karty s žádostí o vrácení peněz, tzv. chargeback. Poskytovateli platební karty bychom k takové reklamaci měli poskytnout dostatečné podklady a záznamy o komunikaci, která mezi námi a obchodníkem již proběhla.

Pokud bychom s vyřízením reklamace nebyli spokojeni a chtěli bychom náš spor s poskytovatelem platební karty dále řešit, můžeme se, kromě soudu, obrátit na Finančního arbitra ČR. Řízení probíhá zcela zdarma a bližší informace je možné získat zde

Konkrétní podmínky podání reklamace, včetně časových lhůt a formulářů, získáte u poskytovatele platební karty, kterým je nejčastěji banka.

Připravuje:

Ve spolupráci s: