Jak si zařídit SIPO

Pokud si SIPO chceme zřídit, stačí na pobočce pošty vyplnit formulář a bude nám přiděleno spojovací číslo pro SIPO. Na spojovací číslo si pak můžeme navázat všechny platby, které prostřednictvím služby SIPO chceme hradit, a to tak, že spojovací číslo jednoduše oznámíme těm poskytovatelům služeb nebo jiným právnickým osobám, kterým máme platit. 

Pokud chceme úhradu platit bezhotovostně, můžeme tak činit vždy jednorázově platebním příkazem k úhradě, anebo můžeme s naší bankou nebo jinou platební institucí uzavřít smlouvu o využívání služeb SIPO, kterou jí dáme svolení k inkasu z našeho účtu. Pokud chceme SIPO hradit v hotovosti, je na nás, zda zajdeme každý měsíc na pobočku, anebo si zvolíme platbu poštovnímu doručovateli. 

Seznam platebních institucí, u nichž je možné si zřídit placení prostřednictvím služby SIPO inkasem a jakékoli bližší informace související se službou SIPO najdeme také na www.ceskaposta.cz, nebo přímo na pobočkách České pošty.

Nutno poznamenat, že všechny platby, které je možné zajistit prostřednictvím SIPO, je možné řešit pomocí trvalých příkazů (v případě pravidelně se opakujících částek ve stejné výši) nebo formou inkasa (ať už fixní částky či částek proměnlivých). Neplatíme v tom případě žádné poplatky České poště, máme přehled o jednotlivých částkách za jednotlivé služby a v případě nesrovnalostí máme možnost jednotlivé částky reklamovat (u SIPO nelze, lze reklamovat jen celkovou částku, řešení jednotlivých nesrovnalostí je velmi komplikované). Navíc jakákoliv změna např. výše částky či čísla účtu příjemce, je poměrně zdlouhavá (při bezhotovostním placení SIPO trvá provedení změny obvykle dva měsíce).

Připravuje:

Ve spolupráci s: