Kdo to zaplatí?

Platební kartu máme pod dozorem a dobře se o ni staráme. Vždy bychom měli vědět, kde je a nikdy bychom ji neměli nikomu půjčovat. Osobní kód (tzv. PIN) máme, pokud možno, uložen jen ve své paměti a v žádném případě jej nenosíme poznamenaný na papírku třeba v peněžence společně s platební kartou nebo přímo na platební kartě!

Tohle všechno známe a dodržujeme. Jenomže ani ta nejvyšší míra obezřetnosti naší platební kartě nezajistí bezpečnost absolutní. K nákupu přes internet stačí znát údaje, které jsou uvedeny na samotné platební kartě. Bezkontaktní platební karty zase umožňují nákup u obchodníka do určitého limitu většinou bez potvrzení transakce, které jinak provádíme zadáním PIN, případně naším podpisem. Je tedy jasné, že jakmile dojde ke ztrátě nebo krádeži (zcizení) naší karty, musíme neprodleně informovat vydavatele platební karty a požádat o její zablokování. Totéž platí i v případě, že platební kartu máme stále u sebe, ale zjistíme, že došlo k jejímu neautorizovanému použití nebo jinému zneužití.

Odpovědnost za finanční ztrátu (škodu) v případě, kdy dojde k neautorizované platební transakci, nese poskytovatel platební karty až od okamžiku, kdy jsme mu ztrátu, zcizení nebo zneužití platební karty oznámili (samozřejmě za předpokladu, že z naší strany nejde o podvod).

Pokud ke zneužití došlo před tímto okamžikem, poneseme škodu až do výše ekvivalentu částky 50 EUR (cca 1.300,- Kč) my sami. Banka, tedy vydavatel, ale bude vždy zkoumat, jak ke zneužití došlo. V případě, že by byly reklamované transakce provedeny platební kartou i s použitím PIN, půjde z pohledu banky o hrubou nedbalost z naší strany, protože ve většině případů takový údaj nelze běžně získat. V takovém případě poneseme škodu v plné výši.

Pokud jsme navíc úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušili povinnosti držitele platební karty např. tím, že jsme poznamenané PIN nosili společně s platební kartou nebo jsme ztrátu, krádež nebo zneužití platební karty neoznámili poskytovateli bez zbytečného odkladu, poneseme škodu úplně sami a v plné výši. Totéž samozřejmě platí i v případě, že by z naší strany šlo o podvod (kdy se současně vystavujeme riziku trestního stíhání).

Tato pravidla jsou stanovena zákonem č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění a podrobněji je upravují i příslušné obchodní podmínky poskytovatele platební karty, kterým je nejčastěji banka.

Připravuje:

Ve spolupráci s: