Pět pravidel bezpečnosti při manipulaci s platební kartou

Většina z nás používá platební kartu takřka denně. Při manipulaci s platební kartou bychom ale měli být více než opatrní. Platební karta je vstupenkou do světa našich financí. Neměli bychom dovolit, aby ji místo nás mohl použít, anebo ještě hůře, zneužít, kdokoli jiný. 

Proto si řekneme pět základních pravidel: 

  1. Platební karta si zasluhuje naši pozornost a měli bychom se k ní chovat alespoň tak, jako se chováme k penězům v hotovosti. Víme, kde je máme a nakládáme s nimi s přiměřenou péčí a obezřetností. Platební karta nám slouží stejně jako naše peníze a její ztráta nebo zničení nám může přinést ještě větší finanční škody, a navíc zbytečné náklady.
  2. Platební kartu bychom měli nosit na nějakém bezpečném místě u sebe (nebo při sobě) a nenechávat ji bez dozoru. Tašku nebo oblečení, v němž máme platební kartu uloženou, bychom nikdy neměli odkládat na veřejných místech, třeba v šatně na věšák a ztratit je z dohledu.
  3. Při placení bychom platební kartu neměli spouštět nejen z očí, ale nejlépe ani z rukou. Do terminálu u obchodníka vkládáme platební kartu sami, bezkontaktní také přikládáme ke čtečce sami. Pokud to za nás činí obchodník, pozorně jej při provádění transakce sledujeme. Ani při placení v restauraci by to nemělo být jinak. Číšník nám terminál k provedení platby přinese ke stolu, anebo nás vyzve k tomu, abychom jej následovali a platbu provedli u pevně nainstalovaného terminálu u pokladny. Po skončení transakce se ujistíme, že nám naše platební karta byla vrácena a opět ji uložíme na bezpečné místo.
  4. PIN nikdy nikomu nesdělujeme a na klávesnici terminálu nebo bankomatu jej zadáváme diskrétně a hlavně vždy jen my sami. PIN bychom správně měli nosit jen ve vlastní hlavě, ale pokud si jej opravdu musíme někam poznamenat, nikdy tuto informaci nemáme na stejném místě, kde běžne nosíme platební kartu!
  5. Pravidelná kontrola plateb je dobrá nejen k tomu, abychom měli přehled o našich výdajích. Ať již platby kontrolujeme na tradičních výpisech z účtu nebo prostřednictvím internetového bankovnictví, měli bychom tak činit alespoň jednou za měsíc. A to právě proto, abychom jakékoli nesrovnalosti v transakcích uskutečněných platební kartou, mohli včas reklamovat.

Pokud se nám pět pravidel zdá příliš málo na to, jakou péči jí chceme věnovat, můžeme se seznámit i s Desaterem pro držitele platebních karet, které připravilo Sdružení pro bankovní karty. Konkrétní bezpečnostní pravidla pro používání platební karty zjistíme u poskytovatele, který nám platební kartu vydal nebo nám její vydání nabízí.

Připravuje:

Ve spolupráci s: