Pracujeme s bankomatem

Většina z nás si již zvykla na to, že u sebe nemusíme nosit příliš mnoho peněz, protože můžeme platit bezhotovostně. Když ale potřebujeme hotovost, s pomocí platební karty si ji můžeme kdykoli vyzvednout u nejbližšího bankomatu. Je to jednoduché a při dodržení základních pravidel i bezpečné.

Před použitím bankomatu bychom se měli rozhlédnout, zda není na bankomatu nebo v jeho okolí někdo nebo něco, co by nám bylo podezřelé. Zejména nestojí-li někdo příliš blízko nás nebo nás neruší. Pokud tomu tak je, nespěchejme. Můžeme použít jiný bankomat, anebo počkat až dotyčný odejde. K výběru peněz pomocí bankomatu musíme mít kartu většinou fyzicky v ruce a do příslušeného zařízení ji vložit (existují i bankomaty, u kterých stačí bezkontaktní kartu přiložit ke čtečce). Při práci s bankomatem hraje hlavní roli osobní identifikační číslo (tzv. PIN). Tedy čtyřmístný číselný kód, který musíme zadat, abychom se k našemu účtu dostali. PIN je klíč, kterým si nejprve odemkneme dveře a pak provedeme to, co potřebujeme.

Často můžeme bankomat kromě výběru hotovosti použít také k zadání příkazu k úhradě, dobití kreditu v telefonu, anebo třeba podání žádosti o půjčku.

Při zadávání PIN zakrýváme tělem prostor před bankomatem a volnou rukou shora zacloníme klávesnici, abychom zamezili případnému odpozorování PIN někým, kdo by stál poblíž. Nikdy bychom si PIN neměli nikam zapisovat ani jinak zaznamenávat, měli bychom si jej zapamatovat. Za žádných okolností bychom PIN neměli nikomu říkat, a to ani členům rodiny, ani zástupcům banky, ale ani příslušníkům policie nebo jiného státního orgánu.

Pokud není bankomat na první pohled v pořádku nebo karta nejde snadno zasunout do určeného otvoru, neměli bychom provádět žádné další kroky. Podezřelý bankomat bychom měli oznámit vydavateli karty a provozovateli bankomatu, případně i policii. Tím ochráníme nejen sebe, ale i další zákazníky. Ani v tomto případě však nikomu PIN nesdělujeme.

Používání platební karty podléhá bezpečnostním pokynům, o kterých nás při vydání karty informuje konkrétní banka, případně jiný poskytovatel této služby. Kromě toho je dobré řídit se doporučeními vydanými Sdružením pro bankovní karty, zejména Desaterem správného chování u bankomatu.

Připravuje:

Ve spolupráci s: