Co dělat, když kartu ztratíme?

Pokud se řídíme bezpečnostními pravidly při manipulaci s platební kartou, omezíme tím situace, kdy o kartu můžeme přijít, na minimum. Pokud však přes veškerou naši bdělost ke ztrátě nebo krádeži (zcizení) platební karty dojde, musíme poskytovatele platební karty okamžitě požádat o její zablokování, a to buď osobně anebo telefonicky.

Každý poskytovatel má pro tyto případy zřízenou non-stop telefonní linku, kterou bychom si měli uložit do svého mobilního telefonu: nikdy nevím, kdy ji budeme potřebovat. Telefonní linka určená pro hovory v rámci ČR je ve většině případů bezplatná, zatímco hovory ze zahraničí jsou často zpoplatněny. Po oznámení události provede operátor naši identifikaci a zajistí blokaci platební karty. Blokace pro elektronické transakce je provedena okamžitě, ale aby bylo zabráněno jakémukoli dalšímu zneužití platební karty, je třeba, aby byla uvedena na seznam platebních karet, které nesmějí být akceptovány k provedení žádné transakce, tzv. stoplist (někdy proto mluvíme též o stoplistaci).

Zpravidla je nutné telefonickou blokaci ještě potvrdit osobně na pobočce banky, která kartu vydala. Informace týkající se postupu při blokaci platební karty, nám poskytovatel sděluje hned při vydání platební karty a je možné je u něj také kdykoli zjistit. Číslo telefonní linky pro blokaci platební karty je dobré si poznamenat a nosit jej pro případ potřeby neustále u sebe. Pokud možno odděleně od platební karty. Kontaktní údaje pro blokaci karet najdeme také na internetových stránkách Sdružení pro bankovní karty zde.

Pokud se nacházíme v zahraničí, je možné se s žádostí o blokaci platební karty obrátit na kteroukoliv pobočku banky, jež je členem mezinárodní asociace vydavatelů karet VISA nebo MasterCard. V případě nouze lze také využít celosvětově platné telefonní linky těchto karetních asociací:

  • VISA Global Customer Assistance Service +1 410 581 9994
  • MasterCard Global Service Centre +1 636 722 7111

V případě krádeže informujeme také policii a po sepsání protokolu požadujeme jeho kopii. V každém případě je nutné učinit oznámení poskytovateli co nejdříve. Kdyby totiž došlo k použití karty v době, kdy už nebyla pod naší kontrolou, bude banka zkoumat všechny okolnosti daného případu. Ty pak budou rozhodovat o tom, zda poneseme škodu jen do výše ekvivalentu 50 €, nebo zda ji poneseme úplně.

Připravuje:

Ve spolupráci s: