Kreditka

Tak často říkáme jakékoli kartičce z plastu, kterou používáme k placení (v obchodech nebo na internetu), anebo k výběru peněz z bankomatu. Každá platební karta však není karta kreditní neboli kreditka.

Slovo credit pochází z latiny a jeho původní význam byl "důvěra". Dnes je v bankovnictví překládáno do češtiny jako úvěr. Na a kreditka je taková platební karta, která nám umožňuje čerpat úvěr, který nám její vydavatel poskytl. Jakoukoli částku, kterou s ní zaplatíme, neplatíme ze svých peněz, ale z peněz banky (nebo jiné instituce), která nám je půjčuje. Specialitou kreditky je to, že s ní platíme okamžitě a přitom bance budeme použité peníze vracet vždy až v den, který je určen jako den zúčtování (např. 15. v měsíci). V den zúčtování je třeba bance zaplatit vše, co jsme si během uplynulého měsíce půjčili, anebo alespoň stanovenou minimální částku.

Pokud si budeme hlídat, kolik přesně peněz a v jaký den máme bance zaplatit, může být kreditka velmi výhodná. Banka nám totiž peníze až do dne zúčtování poskytuje zdarma, bez jakýchkoli úroků. Ale pozor! Právě jen do dne zúčtování. Pokud peníze ve stanoveném termínu vrátit nestihneme, budou nám k půjčené částce připočítány úroky, a to často poměrně vysoké. Potom budeme muset bance zaplatit o hodně více, než jsme si půjčili.

Kreditka nám může být nabídnuta zdarma, anebo za mírný poplatek za její vydání. Musíme ale počítat s tím, že za používání kreditky budeme jednou ročně platit poplatek. Podle toho, o jakou kreditní kartu se jedná, může poplatek činit několik stovek, ale někdy až několik tisíc korun za rok.

Kromě půjčky nám kreditka nabízí i mnoho dalších výhod v podobě slev u obchodníků nebo odměn za nákupy. Mluvíme o tzv. benefitech. Opět záleží na typu kreditky, jaké benefity a v jaké výši můžeme využívat.

Kreditka tak může dobře sloužit především tomu, kdo je rozhodnut pečlivě si hlídat, kolik s kartou zaplatil a kdy je nutné vrátit bance peníze zpět. Platí totiž, že kreditní karta může být dobrý sluha, ale špatný pán. Pokud potřebujete konkrétní informace o Vaší platební kartě, ať už kreditní nebo debetní, obraťte se na banku či jinou instituci, která Vám tento produkt poskytuje nebo nabízí.

Připravuje:

Ve spolupráci s: