Trvalé platební příkazy

Pro úhradu pravidelně se opakujících plateb, u kterých známe přesné částky, si můžeme zřídit trvalé platební příkazy k úhradě. Nemusí jít jen o ty, které se opakují měsíčně, většina bank dnes nabízí i možnost zvolit si jinou frekvenci, a také zadat od kdy do kdy mají být prováděny (což se hodí např. u plateb stravného ve školních jídelnách). 

Pokud platby máme hradit opakovaně, ale částky neznáme nebo se mohou měnit, je vhodnější si zvolit formu souhlasu s pravidelně se opakujícím inkasem z našeho účtu, např. do určité maximální výše za měsíc. Tuto možnost si sice asi nebudeme moci dohodnout se všemi příjemci našich plateb, ale dodavatelé energií a zejména telekomunikační společnosti ji zpravidla nabízejí a vítají.   

Zřízení trvalých platebních příkazů (ať již k úhradě či k inkasu) nás nestojí víc než provedení běžných plateb a jejich zrušení je zpravidla zdarma. Naším úkolem bude pak jen to, abychom měli vždy na účtu dostatek finančních prostředků na provedení takových inkas - jinak na ně už nebudeme muset myslet, protože banky vše udělají za nás.

Připravuje:

Ve spolupráci s: