Placení v hotovosti

Hotové peníze vydávané centrální bankou (u nás Českou národní bankou) mají jednu zásadní výhodu – každý jim důvěřuje. K placení s nimi není třeba žádných speciálních zařízení a v rámci zákonem stanovených limitů by je od nás měl každý přijmout. Nevýhodou ale je, že je stále musíme nosit u sebe a pokud se nám ztratí (ať už nám omylem vypadnou z kapsy nebo nám je někdo ukradne), tak na sobě nemají žádný údaj, který by potvrzoval, že patřily právě nám.  

Bankovky i mince jsou ale chráněny proti padělání nejrůznějšími ochrannými prvky. Některé z nich jsou určeny pro běžného uživatele, pro smysly člověka (zrak, hmat), jiné pro zpracování profesionály, pokladníky, nebo i zpracování na speciálních strojích (např. v ultrafialové či infračervené oblasti spektra, kterou lidské oko nerozezná). Ve vlastním zájmu by se každý z nás měl alespoň se základními ochrannými prvky jako je zvláštní typ papíru, vodoznak, průsvitka či iridiscentní proužek, seznámit. A měli bychom také vědět, která osobnost a jaké motivy ta která bankovka či mince znázorňuje. 

Podrobné informace o tom, jak naše současné peníze (bankovky i mince) vypadají a jaké ochranné prvky je chrání, najdeme na webových stránkách České národní banky zde.

Možná se to nezdá, ale hotovost sama i práce s ní je celkem nákladná záležitost. Bankovky a mince se musí vyrobit a pak bezpečně skladovat, dávat do oběhu nebo naopak z oběhu stahovat, převážet a předávat, a při tom všem také pořádně přepočítávat a hlídat. Navíc by všichni, tedy i my sami, vždy měli zkontrolovat, zda nejde o padělky. Všechny tyto činnosti při bezhotovostním platebním styku odpadají, jsou nahrazeny elektronickou komunikací a technickými prostředky zabezpečení, které pro nás zajistí banka nebo jiná platební instituce.  

Připravuje:

Ve spolupráci s: