SIPO

Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO) je specifická služba České pošty, s.p. (státní podnik). Jako klienti-spotřebitelé si můžeme sdružit několik plateb do jednoho hromadného příkazu a hradit je společně v jedné částce, a to buď v hotovosti na pobočkách pošty či přímo poštovnímu doručovateli (SIPO – Hotovost), anebo formou inkasa z platebního účtu (SIPO – Bezhotovost). Kromě toho, že si nastavíme pravidelný režim, i ušetříme, protože platit budeme jen za provedení jedné hromadné platby a případně za doručení potvrzení o provedených platbách.

SIPO je možné použít pro placení pravidelných plateb, např. nájemného, příspěvků do fondu oprav, záloh na energie, rozhlasových a televizních poplatků, předplatného tisku nebo kabelové televize, stavebního spoření nebo třeba životního pojištění. Podmínkou je, že poskytovatelé těchto služeb, mají s poštou uzavřenu smlouvu o obstarávání SIPO.

Seznam právnických osob, které mají s poštou tuto smlouvu uzavřenu, najdeme přímo na webových stránkách České pošty www.ceskaposta.cz.  

Nutno poznamenat, že všechny platby, které je možné zajistit prostřednictvím SIPO, je možné řešit pomocí trvalých příkazů (v případě pravidelně se opakujících částek ve stejné výši) nebo formou inkasa (ať už fixní částky či částek proměnlivých). Neplatíme v tom případě žádné poplatky České poště, máme přehled o jednotlivých částkách za jednotlivé služby a v případě nesrovnalostí máme možnost jednotlivé částky reklamovat (u SIPO nelze, lze reklamovat jen celkovou částku, řešení jednotlivých nesrovnalostí je velmi komplikované). Navíc jakákoliv změna např. výše částky či čísla účtu příjemce, je poměrně zdlouhavá (při bezhotovostním placení SIPO trvá provedení změny obvykle dva měsíce.

Připravuje:

Ve spolupráci s: