SIPO

Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO) je specifická služba České pošty, s.p. (státní podnik). Jako klienti-spotřebitelé si můžeme sdružit několik plateb do jednoho hromadného příkazu a hradit je společně v jedné částce, a to buď v hotovosti na pobočkách pošty či přímo poštovnímu doručovateli, anebo formou inkasa z platebního účtu. Kromě toho, že si nastavíme pravidelný režim, i ušetříme, protože platit budeme jen za provedení jedné hromadné platby a případně za doručení potvrzení o provedených platbách.

SIPO je vhodné pro placení pravidelných plateb, např. nájemného, příspěvků do fondu oprav, záloh na energie, rozhlasových a televizních poplatků, předplatného tisku nebo kabelové televize, stavebního spoření nebo třeba životního pojištění. Podmínkou je, že poskytovatelé těchto služeb, mají s poštou uzavřenu smlouvu o obstarávání SIPO.

Pokud si SIPO chceme zřídit, stačí s občanským průkazem požádat na pobočce. Jakmile nám bude přiděleno spojovací číslo, které se stane naším jedinečným identifikátorem, tak na něj můžeme navázat všechny platby, které prostřednictvím SIPO chceme hradit, a to tak, že spojovací číslo jednoduše oznámíme těm poskytovatelům služeb nebo jiným právnickým osobám, kterým máme platit.

Pokud chceme úhradu platit bezhotovostně, můžeme tak činit vždy jednorázově platebním příkazem k úhradě, anebo můžeme s naší bankou nebo jinou platební institucí uzavřít smlouvu o využívání služeb SIPO, kterou jí dáme svolení k inkasu z našeho účtu. Pokud chceme SIPO hradit v hotovosti, je na nás, zda zajdeme každý měsíc na pobočku, anebo si zvolíme platbu poštovnímu doručovateli.  

Seznam právnických osob, které mají s poštou uzavřenu smlouvu, najdeme přímo na webových stránkách České pošty www.ceskaposta.cz, stejně tak jako seznam platebních institucí, u kterých si lze zřídit placení SIPO inkasem.  Seznamy a veškeré bližší informace jsou navíc přehledně vysvětleny na www.sipo.cz.

Připravuje:

Ve spolupráci s: