Bankovní dohled

Dohled nad celým finančním trhem, a tedy i nad bankami, vykonává centrální banka České republiky, kterou je Česká národní banka (ČNB). Aby banka mohla být bankou, musí od ČNB získat bankovní licenci. To znamená, že musí splňovat celou řadu podmínek ještě dávno předtím, než začne své služby klientům poskytovat. Od okamžiku vydání bankovní licence na ni ČNB dohlíží a k tomuto účelu má stanovenu celou řadu pravomocí.

Jak ČNB provádí bankovní dohled?

ČNB vykonává dohled jak na dálku, kdy sleduje stabilitu institucí finančního trhu a dodržování povinností, které jim ukládají příslušné právní předpisy, tak i přímo na místě v sídle či pobočkách těchto subjektů, prostřednictvím pravidelných i příležitostných kontrol. V případě, že zjistí nedostatky, může dohlížené instituci nařídit nápravu a případně i uložit sankci.

Dohled na dálku

Dohled na dálku probíhá tak, že banky mají stanovenu povinnost pravidelně reportovat centrální bance mnoho různých ukazatelů. ČNB na základě těchto údajů průběžně sleduje, jak banky dodržují pravidla obezřetného podnikání a jak plní limity stanovené pro jejich stabilní fungování. ČNB tak monitoruje i jejich ekonomickou situaci, vyhodnocuje ji a zároveň si utváří obrázek o celkovém vývoji na finančním trhu. Právě díky dohledu na dálku a informacím, které ČNB získává od institucí, jejichž činnost je v České republice regulována, může včas reagovat na případné nedostatky nebo rizika, která by stabilitu finančního trhu jako celku mohla ohrozit.

Současně centrální banka u regulovaných subjektů kontroluje i dodržování platných právních předpisů (včetně pravidel jednání se zákazníky) v případech, kdy je ze strany veřejnosti (konkrétních klientů) upozorněna na jejich možné porušení.

ČNB vykonává dohled jak na dálku, kdy sleduje stabilitu institucí finančního trhu a dodržování povinností, které jim ukládají příslušné právní předpisy, tak i přímo na místě v sídle či pobočkách těchto subjektů, prostřednictvím pravidelných i příležitostných kontrol. V případě, že zjistí nedostatky, může dohlížené instituci nařídit nápravu a případně i uložit sankci.

Dohled na místě

Při těchto kontrolách ČNB přímo v prostorách bank ověřuje, zda jsou dodržována veškerá pravidla, která jsou pro provoz banky stanovena. Centrální banka může nahlížet do archivů i počítačů jednotlivých pracovníků, může si vyžádat veškeré písemné i elektronické podklady o případech klientů i vnitřním vedení banky. Takové kontroly mohou být buď komplexní, nebo dílčí v závislosti na tom, co právě ČNB prověřuje.

 

 

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: