Bankovní spojení 

Pokud po nás někdo chce bankovní spojení, jde mu o jednoznačné určení čísla účtu a zároveň platební instituce, u které je účet  veden.

Pokud si v tuzemsku otevřeme účet u kterékoliv banky nebo jiné platební instituce, přidělí nám tato instituce k jeho používání číslo. To musí být v rámci každé platební instituce jedinečné.

Rozšíříme-li číslo účtu o tzv. kód platebního styku, tedy tu část čísla, která následuje po lomítku, dostaneme bankovní spojení, které je v rámci České republiky jedinečné a prostřednictvím kterého můžeme přijímat platby a platit za naše závazky.

Připravuje:

Ve spolupráci s: