Co je to stavební spořitelna? 

Stavební spořitelna je specializovaná banka, která může klientům poskytovat jen služby uvedené ve své bankovní licenci. Mezi ně patří zejména stavební spoření, které se skládá ze tří složek 

  • přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření
  • poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření a
  • poskytování příspěvků fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření (tzv. státní podpora)

Dále může stavební spořitelna poskytovat služby platebního styku a provádět některé další činnosti, které jsou výslovně uvedené v zákoně č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, v platném znění zde

 

Čím se liší od jiných bank?

Stavební spořitelna se tedy od ostatních bank liší tím, že svým klientům na základě zvláštního oprávnění poskytuje speciální služby spočívající ve stavebním spoření a zároveň nemůže nabízet některé další služby, které jsou u běžných bank obvyklé, např. investiční služby či některé typy úvěrů.  

V současné době vlastní licenci pět stavebních spořitelen, které jsou jak členy Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS), tak členy České bankovní asociace (ČBA). Za dobu více než pětadvacetileté existence stavebního spoření v České republice se žádná ze stavebních spořitelen nedostala do sebemenších potíží s dodržením svých závazků, neboť jejich fungování je od samého počátku regulováno velmi striktními pravidly, která omezují veškeré rizikové obchodní aktivity.

 

Stavební spoření

Stavební spoření je účelový druh spoření, při kterém vkladatel dlouhodobě ukládá finanční prostředky u specializované banky (stavební spořitelny). V průběhu spoření může čerpat státní podporu a po jeho skončení získává, při splnění dalších podmínek, nárok na úvěr ze stavebního spoření.

Stavební spoření tak dohromady spojuje v jeden kompaktní celek prvek spoření, čerpání státní podpory a zároveň poskytnutí účelového úvěru, který je zpravidla charakterizován nízkými a pevnými úrokovými sazbami po celou dobu jeho splácení.

 

 

Jak to chodí ve stavebním spoření?

Z pohledu klienta se stavební spoření skládá ze dvou základních fází:

  1. fáze spořicí
  2. fáze úvěrová

V té první je klient vkladatelem, který ukládá (většinou v pravidelných intervalech) vklady na účet stavebního spoření a stát mu k nim poskytuje státní podporu (pokud o ni klient požádá) ve formě zálohy. Ta je aktuálně 10 % z naspořené částky v daném roce, maximálně však 2.000 Kč. Pokud tedy v každém roce vložíte 20.000 Kč, státní podpora dosáhne maximální výše, tj. 2.000 Kč. Státní podporu může občan dostat v daném roce na více smluv o stavebním spoření, avšak do celkové maximální výše jedné státní podpory (tedy ne více než 2.000 Kč). Vklady i státní podpora na účtu stavebního spoření jsou úročeny.

Ve druhé fázi využívá klient úvěr od stavební spořitelny na bytové potřeby. Pokud splňuje stanovené podmínky, má na jeho poskytnutí právní nárok. Pokud podmínky nesplňuje, má pro něj stavební spořitelna řešení v podobě překlenovacího úvěru. Jeho podmínky vycházejí z aktuální tržní situace. Překlenovací úvěr je poskytován paralelně ke spoření až do doby, kdy klientovi vznikne nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření.

Některé další informace související se stavebním spořením a institucemi, které tento produkt nabízejí, najdete na stránkách Asociace českých stavebních spořitelen zde.

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: