Co je to bankovní systém?

Bankovní systém tvoří soustava institucí (subjektů), které v rámci jedné země poskytují bankovní služby. V České republice mluvíme o tzv. dvoustupňovém systému, který tvoří centrální banka a banky ostatní.

Centrální bankou je Česká národní banka (ČNB), která není podnikatelským subjektem. ČNB je státní institucí, které je v rámci právního řádu České republiky zajištěna poměrně velká nezávislost a které je zároveň uloženo plnění zákonem vymezených funkcí. Pokud chcete vědět více o tom, jak svoji roli dnes a v minulosti vidí sama ČNB, podívejte se na film O penězích a lidech, který najdete na stránkách ČNB.

 

Funkce ČNB

ČNB především pečuje o stabilitu našeho státu v cenové a finanční oblasti a zároveň zajišťuje bezpečné fungování a rozvoj celého finančního systému. Má tedy kromě bank na starosti i dohled nad celým finančním trhem a přispívá k jeho regulaci vydáváním vyhlášek, opatření a metodických pokynů.

ČNB je hlavním dozorovým orgánem nad bankami podnikajícími v  České republice. Průběžně na činnost bank dohlíží, provádí namátkové i dlouhodobě plánované kontroly a v případě neplnění povinností může bankám udělit sankci (udělit pokutu nebo dokonce i pozastavit jejich činnost). ČNB je vlastně banka nad bankami.

Centrání bankaČNB se částečně se podílí i na přípravě bankovní regulace, tedy stanovování podmínek, které banky pro zahájení svého provozu a při provádění svých činnosti, musí splňovat. Hlavním regulátorem, tedy institucí, která navrhuje zákony pro oblast celého finančního trhu, však není centrální banka, nýbržje Ministerstvo financí ČR.

 

 

Bankovní sektor

Ostatní banky jsou běžnými podnikatelskými subjekty (obchodními společnostmi), jež musí splňovat zákonem dané požadavky pro to, aby získaly bankovní licenci a mohly v rámci ČR poskytovat bankovní služby. ČNB je hlavním dozorovým orgánem nad bankami podnikajícími v ČR. Průběžně na činnost bank dohlíží, provádí namátkové i dlouhodobě plánované kontroly a v případě neplnění povinností může bankám udělit sankci (udělit pokutu nebo dokonce i pozastavit jejich činnost). ČNB je vlastně banka nad bankami.

ČNB se částečně se podílí i na přípravě bankovní regulace, tedy stanovování podmínek, které banky pro zahájení svého provozu a při provádění svých činnosti musí splňovat. Hlavním regulátorem pro oblast celého finančního trhu je Ministerstvo financí ČR.

Připravuje:

Ve spolupráci s: