Bankovní licence

Bankovní licence je potvrzení, o tom, že banka splnila všechny zákonné požadavky a vytvořila takové provozní předpoklady, aby mohla poskytovat služby v licenci označené.. To současně znamená, že od okamžiku, kdy byla bankovní licence vydána, podléhá banka dozoru centrální banky. Ta průběžně kontroluje, zda banka při své činnosti plní všechny podmínky a dodržuje pravidla stanovená platnými právními předpisy. Bankovní licenci vydává centrální banka České republiky, kterou je Česká národní banka (ČNB) a dozorové činnosti ČNB říkáme bankovní dohled. Proto je někdy ČNB samotná také označována jako orgán dohledu.

POBOČKY ZAHRANIČNÍCH BANK 

Díky jednotné bankovní licenci u nás mohou bankovní služby nabízet také pobočky zahraničních bank, které bankovní licenci získaly od své domovské centrální banky v jiném státě Evropské unieVšechny banky, které v České rebulice poskytují bankovní služby, ať už jsou to banky s bankovní licencí vydanou ČNB, anebo pobočky zahraničních bank, musí být u ČNB registrovány a na webových stránkách ČNB je také možné získat o nich více informací. Aktuální seznam bank a poboček zahraničních bank najdete na stránkách ČNB zde.

Připravuje:

Ve spolupráci s: