K čemu slouží banky?

Banky jsou podnikatelskými subjekty. Jejich nejzákladnější funkcí  je přijímání vkladů (peněz) od veřejnosti.  Protože u nás, stejně jako v naprosté většině zemí na světě, je právě tato funkce považována za zcela jedinečnou, podléhá přísné regulaci. Znamená to, že obchodní společnost, která se chce stát bankou, musí předem splnit celou řadu podmínek a získat od naší centrální banky (Česká národní banka, pro kterou často používáme zkratku ČNB) bankovní licenci

Banky ale dnes poskytují celou řadu bankovních služeb, které s penězi přímo nebo nepřímo souvisí, jsou to zejména služby, které souvisí s přijímáním vkladů nebo poskytováním úvěrů a platební služby. Banky zpravidla nabízejí i další služby, které klientům nabízejí určitou jistou, např. vedení jistotních účtů či pronájem bezpečnostních schránek. Všechny tyto služby ale mohou poskytovat i jiné subjekty, pokud splňují zákonem předepsané podmínky. K některým službám je zapotřebí získat licenci vydávanou ČNB a k jiným prozatím stačí živnostenské oprávnění

Banky byly, jsou a budou

To, co nám banky nabízejí dnes, se příliš neliší od toho, co nabízely v době svého vzniku. , anebo také přesun peněz z jednoho místa na druhé To, co dříve trvalo celé týdny nebo měsíce, je v současnosti možné zařídit v řádu hodin nebo dní. Dnes navíc používáme pro každou z těchto služeb různé označení a můžeme si i u jedné banky zpravidla vybrat z mnoha různých variant. Naše očekávání jsou však stále stejná, Chceme po bankách jistotu, spolehlivost a bezpečnost.

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: