Bankovní služby 

V dnešním světě banky zpravidla poskytují tyto typy bankovních služeb:

  1. přijímání vkladů (přijímání peněz od veřejnosti)
  2. poskytování úvěry (půjčování peněz)
  3. platební styk (zajištění přijímání a odesílání plateb)
  4. vydávání a spravování platebních prostředků (např.platebních karet)
  5. investiční operace (operace s cennými papíry a jiné formy investování)
  6. devizové operace (bezhotovostní nebo jako směnárenské operace v hotovosti)
  7. další služby (např. vedení jistotních účtů, pronájem bezpečnostních schránek)

 

Banky patří mezi finanční instituce

V souvislosti s tím, na jaké klienty je banka zaměřena, je její nabídka služeb zúžena nebo naopak rozšířena o některé další. S výjimkou přijímání vkladů od veřejnosti, mohou výše uvedené služby nabízet ale i jiné subjekty. Podle toho, o jaký typ služby jde, je k jejímu poskytování zapotřebí licence ČNB (např. u platebních služeb), anebo zatím jen živnostenské oprávnění (např. poskytování spotřebitelských úvěrů)

Někdy proto o službách, které poskytují banky a další instituce, mluvíme jako o službách poskytovaných na finančním trhu a subjektům, které je poskytují, říkáme společně finanční instituce.

Připravuje:

Ve spolupráci s: