Druhy bank

Banky můžeme dělit podle toho, na jaké služby se zaměřují:

  • retailové banky (ty, které poskytují služby spotřebitelům)
  • obchodní banky (ty, které poskytují služby podnikatelům)
  • stavební spořitelny
  • hypoteční banky
  • investiční banky
  • rozvojové banky
  • exportní banky atd.

 

V ČR je naprostá většina bank bankami smíšenými, které poskytují jak obchodní, tak investiční služby. Zároveň tu máme jednu hypoteční banku a pět stavebních spořitelen. Ty všechny jsou soukromými podnikatelskými subjekty. K tomu u nás fungují dvě banky napojené na státní rozpočet. Export tuzemských výrobků a služeb podporuje Česká exportní banka (ČEB) a rozvoj vybraných oblastí národního hospodářství zase Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB).

O části finančního trhu, který představují banky, mluvíme často jako o bankovním sektoru.  

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: