Bankovní tajemství

To, že se na všechny bankovní obchody a peněžní služby bank vztahuje bankovní tajemství, určuje zákon o bankách. Jde tedy o zákonnou povinnost bank chránit informace o svých klientech a o službách, které jim poskytují. Zároveň mají ale banky stanovenu celou řadu informačních povinností, a tak jsou v zákoně o bankách výslovně stanoveny případy, kdy banka musí třetím osobám informace chráněné bankovním tajemstvím poskytnout, a to i bez souhlasu dotčeného klienta. Více v prolomení bankovního tajemstv

 

Co je jím chráněno?

Bankovním tajemstvím jsou chráněny nejen informace o prováděných obchodech a platbách, včetně informací o číslech účtů, zůstatcích a pohybech na účtech a dalších službách, které klienti využívají, ale také identifikace samotných klientů. Znamená to, že banky mohou tyto informace sdělovat dalším osobám pouze tehdy, pokud jim k tomu osoba, které se transakce...

 

 

Více

Prolomení bankovního tajemnství

Banky mají například povinnost za určitých podmínek na základě písemného vyžádání poskytnout informace o záležitostech klienta bez jeho souhlasu: 

  • soudu
  • soudnímu exekutorovi
  • orgánu činnému v třestním řízení
  • správci daně
  • ...
Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: