CO JE JÍM CHRÁNĚNO? 

Bankovním tajemstvím jsou chráněny nejen informace o prováděných obchodech a platbách, včetně informací o číslech účtů, zůstatcích a pohybech na účtech a dalších službách, které klienti využívají, ale také identifikace samotných klientů. Znamená to, že banky mohou tyto informace sdělovat dalším osobám pouze tehdy, pokud jim k tomu osoba, které se transakce nebo identifikace týká, udělila souhlas, anebo se jedná o případ prolomení bankovního tajemství, které bance ukládá zákon.

Připravuje:

Ve spolupráci s: