Cestovní pojištění

Cestovní pojištění je pojistný produkt, který se využívá výhradně pro zahraniční cesty. Kryje rizika spojená s náhlým onemocněním, úrazem, ztrátou zavazadel nebo způsobení škody třetí osobě. Dělí se na turistické a pracovní cesty a kryje jednotlivé nebo opakované cesty s maximální dobou platnosti pojistné smlouvy 1 rok.

Proč je důležité se pojistit?

Náklady na léčbu v některých cizích zemích mnohonásobně převyšují náklady na léčbu v ČR. I když mají naši občané při pobytu ve státech Evropské unie nárok na zdravotní péči na účet svých zdravotních pojišťoven (Evropský zdravotní průkaz), v mnoha případech je vyžadována vysoká spoluúčast, kterou zdravotní pojišťovny nehradí. Z EZP také není kryta repatriace zpět do vlasti. Na cestách hrozí nejenom zdravotní rizika, ale i další rizika jako je např. krádež zavazadel, jejich ztráta při letecké dopravě, riziko neúmyslného způsobení škody třetí osobě, riziko úrazu a další.

Co pojištění nabízí?

Základem cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh, které Vám pomůže v případech náhlého onemocnění, úrazu nebo smrti v zahraničí. Většinou je z tohoto pojištění hrazeno:

 • Ambulantní lékařské ošetření
 • Předepsané léky a zdravotnický materiál Hospitalizace
 • Lékařsky neodkladná operace
 • Převoz nemocného do ČR
 • Převoz tělesných ostatků do ČR
 • Zubní ošetření k odstranění akutní bolesti
 • Případně další doplňkové asistenční služby (dle jednotlivých pojistných podmínek)

Možnosti připojištění

 • Úrazové pojištění
 • Pojištění cestovních zavazadel
 • Pojištění odpovědnosti za škodu
 • Pojištění storna zájezdu
 • Případně další pojištění (dle jednotlivých pojistných podmínek)

Jaké faktory ovlivňují výši pojistného?

 • Územní platnost (Evropa, svět)
 • Věk pojištěného
 • Délka pobytu v zahraničí
 • Zaměření cesty (turistická, pracovní, se sportovním zaměřením)

Jak funguje asistenční služba?

Pojišťovny spolupracují s asistenčními službami, které zařizují potřebnou pomoc v zemi, kde došlo k pojistné události. Asistenční služby fungují 24 hodin denně v českém jazyce.

Kde a pro koho se se dá sjednat cestovní pojištění?

 • Na pobočkách pojišťoven (některé pojišťovny nabízí možnost telefonického sjednání)
 • On-line na webových stránkách
 • Prostřednictvím cestovních kanceláří
 • Smlouvu můžete uzavřít pro sebe, svou rodinu nebo i celou skupinu lidí.

Po sjednání pojistné smlouvy obdržíte: pojistnou smlouvu, pojistné podmínky a údaje o asistenční službě.

Upozornění

Před uzavřením smlouvy je třeba se důkladně seznámit s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění.

Připravuje:

Ve spolupráci s: