Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře chrání klienty pro případ insolvence cestovní kanceláře. Je povinné podle zákona č. 159/1999 Sb.

Informace o tom, zda je cestovní kancelář pojištěna získáte na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz) nebo na webových stránkách pojišťoven, sjednávajících toto pojištění.

  • Pojištění se vztahuje na situace, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku
  • neposkytne zákazníkovi dopravu zahrnutou v ceně zájezdu z místa pobytu v zahraničí do České republiky
  • nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil
  • nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil jen zčásti

Upozornění

Při koupi zájezdu je cestovní kancelář povinna předat klientovi doklad o svém pojištění, který musí obsahovat informaci o uzavřeném pojištění, označení pojišťovny a způsob oznámení pojistné události.

Připravuje:

Ve spolupráci s: