Běžný účet

Úplně základní bankovní službou je vedení účtu, na který si ukládáme peníze. Takový účet označujeme jako běžný účet a jeho vedení nám může nabídnout banka nebo družstevní záložna. Zpravidla je takový účet zároveň účtem pro platební styk, který také někdy nazýváme účtem platebním. To znamená, že platební instituce, která nám jej vede, patří mezi poskytovatele platebních služeb a majitel účtu nebo osoby, které majitel účtu určí, mohou s pomocí platebního účtu provádět platební transakce.

Na platební účet (v jeho prospěch) je možné vkládat peníze v hotovosti (prostřednictvím pokladny na pobočce banky nebo pomocí vkladových bankomatů) a prostředky z účtu je možné také v hotovosti vybírat. Z platebního účtu lze provádět převody peněz ve prospěch jiných účtů na základě pokynů majitele účtu nebo osob, které majitel určil (pokud máme my někomu něco zaplatit). Na platební účet lze posílat finanční prostředky formou bezhotovostních převodů z jiných účtů, a to na základě pokynů vlastních nebo jiných osob (pokud nám někdo má něco zaplatit).   

Účty pro platební styk ani běžné účtu se zpravidla takto nejmenují. U bank a jiných platebních institucí je najdeme pod různými názvy, kterým říkáme obchodní označení. Často takový název zahrnuje slova jako „žiro“ nebo „konto“.

S běžným účtem, který pro klienta banka nebo jiná platební instituce vede, je často spojena celá řada dalších navazujících služeb, zejména vydání platební karty, využívání internetového bankovnictví, možnost využití úvěru či různé druhy pojištění. Zpravidla je takový soubor služeb klientovi nabízen společně v jednom balíčku služeb jako jeden produkt za jednu cenu. 

Jako klienti spotřebitelé máme právo požadovat po bance nebo jiné platební instituci veškeré informace o cenách a podmínkách všech nabízených služeb, a také potřebné vysvětlení, pokud čemukoli nerozumíme, ještě předtím než si u ní účet zřídíme. 

Připravuje:

Ve spolupráci s: