Spotřebitelský úvěr

Úvěry poskytované klientům – spotřebitelům k financování jejich nepodnikatelských potřeb, které mohou sloužit k určitému konkrétnímu účelu (nákupu zboží či služeb), anebo i bez takového určení, označujeme jako spotřebitelské.

Pod tohle obecné označení se s výjimkou většiny hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření, vejde naprostá většina úvěrů, které si my spotřebitelé jako klienti bank a nebankovních společností pořizujeme. Termín spotřebitelský úvěr je definován mnohem přesněji v zákoně o spotřebitelském úvěru (jedná se o zákon č. 257/2016 Sb.). V tomto zákoně je také jasně stanoveno, jaká práva a povinnosti při sjednávání úvěru, jeho poskytování a jeho splácení, máme my klienti spotřebitelé a jaké mají poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelských úvěrů.

INFORMAČNÍ POVINNOSTI

Ať již nám spotřebitelský úvěr poskytuje kdokoli, musí to být na základě písemné smlouvy, jejíž součástí jsou podmínky pro poskytnutí, čerpání a splácení úvěru. Platí také, že celou řadu informací nám poskytovatel nebo zprostředkovatel spotřebitelského úvěru musí poskytnout v dostatečném předstihu ještě před uzavřením samotné smlouvy. Spotřebitel má také právo na bezplatné obdržení návrhu textu smlouvy o spotřebitelském úvěru a právo na vysvětlení informací poskytnutých před uzavřením smlouvy.

Více

RPSN

Tahle čtyři písmena se v posledních letech objevují ve všem, co se spotřebitelských úvěrů týká. Pro nás spotřebitele jsou důležitá a znát by je měl každý. Totiž nemusíme přesně znát definici, ale hlavní je, co si pod zkratkou RPSN dokážeme představit, anebo kde si její vysvětlení najdeme. Roční procentní sazba nákladů to je celý název, který se za zkratkou RPSN skrývá. Jde o celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, které jsou vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru...

Více

Vybrané typy spotřebitelských úvěrů

Kontokorent je krátkodobý, neúčelový a nezajištěný úvěr, který nám banka poskytuje na našem běžném účtu v pohyblivé výši dle našich potřeb až do maximální výše sjednaného úvěrového rámce.  Čerpat peníze můžeme automaticky na svém běžném účtu, kde máme nastavenu možnost tzv. přečerpání (mluvíme o tom, že jdeme do mínusu)...

Více

Splácení

Spotřebitelský úvěr je však v mnoha ohledech úvěr jako každý jiný. Půjčení peněz není zdarma a tak kromě povinnosti půjčené peníze vrátit, budeme muset zaplatit i něco navíc. Přestože se třeba tak úplně nevyznáme v tabulkách, které jsou součástí povinných informací od poskytovatele, a zkratky jako RPSN nám stále nic neříkají (i když by měly), můžeme většinou snadno zjistit, kolik peněz navíc při vracení spotřebitelského úvěru zaplatíme...

Více

Zvláštní práva spotřebitele a jeho ochrana

Kromě informačních povinností byla v rámci celé Evropy zavedena některá zvláštní práva spotřebitele, která slouží k jeho ochraně a zároveň posílení jeho postavení, protože ve smlouvě o spotřebitelském úvěru je spotřebitel zpravidla tou slabší stranou. 

Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: