Úvěrový účet

Nejedná se o samostatný bankovní produkt, nýbrž službu, která úzce souvisí s poskytnutým úvěrem. U některých typů úvěrů, zejména u úvěrů hypotečních, je nutné pro potřeby klienta, banky i některých institucí, evidovat stav čerpání a splácení úvěru na jiném účtu než na účtu běžném.

K tomu slouží úvěrový účet, který je v dnešní době bankami zpravidla veden zdarma, případně za mírný poplatek spojený s pravidelnými výpisy z takového účtu.

Připravuje:

Ve spolupráci s: