Úvěrový účet

Nejedná se o samostatný bankovní produkt, nýbrž službu, která úzce souvisí s poskytnutým úvěrem. U některých typů úvěrů, zejména u úvěrů hypotečních, je nutné pro potřeby klienta, banky i některých institucí, evidovat stav čerpání a splácení úvěru na jiném účtu než na účtu běžném.
K tomu slouží úvěrový účet. Náklady na zřízení nebo vedení tohoto účtu se zahrnují do celkových nákladů spotřebitelského úvěru (RPSN).

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: