Jistotní účet

Účet, který v některých bankách najdeme pod názvem jistotní a v jiných jako vázaný účet, slouží k tomu, aby peníze určené pro konkrétní účel, byly uloženy na bezpečném místě až do doby, kdy budou splněny podmínky pro jejich výplatu.

Jde o zabezpečení peněz do okamžiku než je vypořádána určitá obchodní transakce, typicky se takový účet používá při převodu vlastnických práv k nemovitosti, kdy kupující složí určitou částku na jistotní účet u banky a prodávající tím získá jistotu, že dotyčný peníze vůbec má k disposici a že mu budou vyplaceny v případě, že dojde ke vkladu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí nebo splnění jiných dohodnutých podmínek.  

Pokud banka tuto službu poskytuje, otevře pro nás jistotní účet na základě žádosti a smlouvy o jistotním účtu, kterou zpravidla podepisuje i protistrana obchodu, o který se v konkrétním případě jedná. Banka za nás nebude kontrolovat splnění žádných jiných podmínek než těch, které jsou ve smlouvě uvedeny jako podmínky uvolnění složených finančních prostředků. Za tuto službu si účtuje zpravidla několik % z celkové částky, která má být na jistotním účtu uložena. 

Při nákupu nemovitosti můžeme využít obdobnou službu (tedy složení peněz na zvláštní účet a jejich výplatu jen při splnění stanovených podmínek) uváděnou pod názvem notářská či advokátní úschova. Tu nám však nenabízí banka, ale advokátní kancelář (jsou dokonce i takové, které se právě na tuto službu specializují) nebo notář, který si u banky pro tyto účely zřizuje zvláštní účet.


Úschova u advokátů či notářů je zpoplatněna podle jejich vlastních sazebníků.  

Připravuje:

Ve spolupráci s: