Úvěr ze stavebního spoření 

Zhruba polovinu úvěrů na bydlení poskytují v ČR stavební spořitelny. Za výhodných úrokových podmínek si lze u stavebních spořitelen půjčit v rozmezí od desetitisíců až do milionů korun. Způsob zajištění je ovlivněn tím, jak dlouho a kolik spoříme a kolik peněz si půjčujeme, a samozřejmě také tím, o jaký typ úvěru stavební spořitelnu žádáme:

a) úvěr ze stavebního spoření – při splnění daných podmínek na něj vzniká účastníkovi nárok,

b) překlenovací úvěr (meziúvěr) je poskytován před vznikem nároku na řádný úvěr a překlenuje časový rozdíl mezi potřebou peněz na bydlení a vznikem nároku na řádný úvěr. Na překlenovací úvěr právní nárok nevzniká.

Z hlediska využitelnosti jsou oba druhy úvěrů shodné. Prostředky, které získáme formou úvěru ze stavebního spoření, popř. překlenovacího úvěru (meziúvěru), můžeme použít pouze na financování bytových potřeb. Jde např. o výstavbu bytu či domu, o koupi bytu, domu či pozemku v souvislosti s výstavbou či koupí bytu nebo domu, o rekonstrukci bytu nebo domu, o splacení členského vkladu apod. Bytové potřeby podrobně definuje zákon o stavebním spoření

 

Tři podmínky vzniku nároku na úvěr ze stavebního spoření jsou:

  • naspoření stanovené částky,
  • dosažení stanovené výše parametrů hodnocení, tzv. hodnotící číslo (toto hodnocení zohledňuje primárně dobu spoření a výši vkladů účastníka),
  • spoření minimálně 2 roky (24 měsíců) – tato podmínka vyplývá přímo ze zákona o stavebním spoření.

Každá stavební spořitelna pravidelně prověřuje plnění těchto tří neoddělitelných podmínek, a o vzniku nároku na úvěr ze stavebního spoření je povinna nás informovat. Vše, co je třeba splnit pro získání úvěru ze stavebního spoření, se dozvíme ve všeobecných obchodních podmínkách příslušné stavební spořitelny, v souvisejících dokumentech, u jejích spolupracovníků a finančních poradců. 

 

Podmínky konkrétní úvěrové smlouvy

Úvěr ze stavebního spoření je poskytován ve výši cílové částky našeho stavebního spoření po odpočtu zůstatku na účtu stavebního spoření. Je úročen pevnou úrokovou sazbou po celou dobu splácení úvěru, jejíž výše je stanovena již v momentě uzavírání smlouvy o stavebním spoření. Pokud ale v průběhu spořící fáze požádáme o změnu podmínek smlouvy, pak může dojít ke změně této úrokové sazby – záleží to na všeobecných obchodních podmínkách konkrétní stavební spořitelny.

Úvěr ze stavebního spoření splácíte pravidelnými měsíčními splátkami, které zahrnují splácení poskytnutého úvěru a úroky. Měsíční splátky jsou zpravidla stanoveny procentně z cílové částky. Úvěr ze stavebního spoření můžete splatit předčasně zaplacením mimořádné splátky. Zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření i z překlenovacího úvěru si můžeme dle stanovených podmínek zákona o dani z příjmů odečíst od daňového základu.

V případě překlenovacího úvěru platíte úroky z tohoto úvěru a dále spoříte na smlouvu o stavebním spoření. Jakmile získáte nárok na úvěr o stavebním spoření (spoříte dostatečně dlouho a uložíte dost), splatíte s jeho pomocí překlenovací úvěr a nadále se již pohybujete v režimu úvěru ze stavebního spoření.

Stavební spořitelny dnes reagují na potřeby klientů také nejrůznější kombinací parametrů úvěrů v rámci zákonných mantinelů. Oba typy úvěrů maximálně přizpůsobují poptávce na trhu tak, aby co nejvíce vyhovovaly zájmu a potřebám klientů. Proto se některé úvěrové nabídky v součanosti zdánlivě nepodobají klasickému modelu, ale stále ze stavebního spoření vycházejí.

Další informace o stavebním spoření naleznete na internetových stránkách Asociace českých stavebních spořitelen http://www.acss.cz/.

Připravuje:

Ve spolupráci s: