Spořící nebo vkladový účet

Jak už napovídá název, jde o účet, na který bychom měli peníze vkládat nebo je spořit. Často se však setkáme i s celou řadou obchodních označení, které nás mohou třeba i trochu mást.

V každém případě jde o to, že kromě běžných (platebních) účtů určených především k provádění platebních transakcí, nabízejí banky a družstevní záložny také účty sloužící k ukládání volných peněžních prostředků, a to buď bez časového omezení (účty spořicí, někdy také vkladové), nebo na určitou dobu (termínované účty či termínované vklady). 

Jejich smyslem je oddělení peněz, o nichž víme, že je nebudeme určitou dobu potřebovat, a jejich převedení na jiný účet, kde nám nebudou tak na očích a kde nám zároveň mohou něco vydělat. 

Termínované vklady umožňují uložení určité částky na určitou dobu za předem stanovených podmínek. Po tuto dobu platí dohodnutá úroková sazba a klient nemá možnost uložené prostředky čerpat bez sankce. Běžně bývá mezi klientem a bankou dohodnuto, že se termínovaný vklad prodlužuje automaticky (mluvíme o tzv. revolvingu) na stejnou dobu za aktuální úrokovou sazbu s tím, že k jistině může být přičtena částka úroků (tzv. kapitalizace). 

 

Na spořicí účty si lidé ukládají peníze průběžně, a to i na delší dobu. Jejich o něco vyšší úroková sazba je často limitována nebo spojena se splněním určitých podmínek.  

Některé banky nebo družstevní záložny vyžadují, aby zřízení spořicího účtu navazovalo na existenci běžného účtu. Je tomu tak právě proto, že provázanost mezi oběma účty umožňuje jednoduché převody oběma směry. Z běžného účtu je například možné nechat si automaticky převádět jakoukoli částku nad určený zůstatek na účet spořicí. Anebo automaticky hradit záporný zůstatek na běžném účtu ke konci měsíce z účtu spořícího.

To, co je na spořicích účtechtermínovaných vkladech lákavé, je především jistota. Vklady na nich jsou ze zákona pojištěny a v případě krachu banky nebo družstevní záložny dostaneme zpět od Garančního systému finančního trhu (dříve existoval pod názvem Fond pojištění vkladů) za náš vklad až do výše ekvivalentu 100 000 EUR náhradu ve výši 100% vkladu.

Připravuje:

Ve spolupráci s: