Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr je dlouhodobý úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti (pozemku či stavbě, třeba i rozestavěné či nedokončené). Toto zástavní právo musí být zapsáno v katastru nemovitostí. 

 

Účelový hypoteční úvěr

Účelové hypoteční úvěry může klient použít jen na účely uvedené v úvěrové smlouvě, tj. nejčastěji na nákup nemovitosti. Lze ho také použít na rekonstrukci nemovitosti nebo výstavbu nové nemovitosti, splácení jiného úvěru či půjčky, tj. k refinancování dřívější investice do nemovitosti.

Více

Neúčelový hypoteční úvěr

Neúčelové hypoteční úvěry nemají z hlediska použití zapůjčených prostředků žádná omezení. Je jen na nás, na co prostředky z úvěru použijeme. Díky americkým hypotékám máme možnost získat prostředky na nákup libovolného zboží s delší dobou splatnosti než u klasických spotřebitelských úvěrů, což se projevuje hlavně tak, že naše měsíční splátky jsou nižší...

Více

Australská hypotéka

Pod tímto názvem se neskrývá nic jiného než klasický hypoteční úvěr, který je pro marketingové účely prezentován jako zvláštní produkt. Specialitou australské hypotéky je nastavení obchodní politiky při prodeji hypotečních úvěrů tak, že čím vyšší částku si půjčíme, tím nižší úrokovou sazbu můžeme od banky získat. Samotné fungování úvěru a související služby se nijak neliší ...

Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: