NEÚČELOVÝ HYPOTEČNÍ ÚVĚR (TZV. AMERICKÁ HYPOTÉKA)

Neúčelové hypoteční úvěry nemají z hlediska použití zapůjčených prostředků žádná omezení. Je jen na nás, na co prostředky z úvěru použijeme. Díky americkým hypotékám máme možnost získat prostředky na nákup libovolného zboží s delší dobou splatnosti než u klasických spotřebitelských úvěrů, což se projevuje hlavně tak, že naše měsíční splátky jsou nižší. 

Stejně jako u jiných hypotečních úvěrů jde i v tomto případě o nutnost zajištění úvěru zástavním právem k nemovitosti, což znamená, že v extrémním případě nesplácení, můžeme o nemovitost přijít. Ve srovnání s účelovými hypotečními úvěry je u amerických hypoték třeba počítat s mírně vyšší úrokovou sazbou, ta je však zpravidla stále nižší než u běžných spotřebitelských úvěrů poskytovaných bez zajištění nemovitostí.

Banky většinou při poskytování hypotečního úvěru nabízejí, případně vyžadují pojištění schopnosti splácet, kterým se klient může pojistit až proti čtyřem rizikům, která mohou mít negativní vliv na úhradu pravidelných splátek (úmrtí, nemoc, ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost).

Připravuje:

Ve spolupráci s: