RPSN

Tahle čtyři písmena se v posledních letech objevují ve všem, co se spotřebitelských úvěrů týká. Pro nás spotřebitele jsou důležitá a znát by je měl každý. Totiž nemusíme přesně znát definici, ale hlavní je, co si pod zkratkou RPSN dokážeme představit, anebo kde si její vysvětlení najdeme. Roční procentní sazba nákladů to je celý název, který se za zkratkou RPSN skrývá. Jde o celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, které jsou vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru. Pokud bychom si to chtěli trochu zjednodušit, dá se říci, že RPSN nám říká, kolik nás bude úvěr průměrně za rok stát a čím je menší, tím je úvěr levnější. 

Podle zákona musí RPSN obsahovat nejen úrok, který zaplatíme podle úrokové sazby, ale také všechny další náklady na spotřebitelský úvěr, které budeme muset jako dlužník platit (jde hlavně o poplatek za přípravu smlouvy, poplatky za správu úvěru, ale třeba i poplatky za vedení platebního účtu, je-li požadován, nebo poplatky za pojištění neschopnosti splácet, je-li požadováno, a jiné poplatky spojené s požadovaným zajištěním úvěru). Protože zákon současně stanoví, že RPSN musí být (alespoň jako příklad spočítaný podle daného vzorce) povinně uváděna při nabízení a poskytování spotřebitelského úvěru (i v reklamě na něj), slouží RPSN především k porovnávání nákladů na úvěr mezi různými poskytovateli.  

Připravuje:

Ve spolupráci s: