INFORMAČNÍ POVINNOSTI

Ať již nám spotřebitelský úvěr poskytuje kdokoli, musí to být na základě písemné smlouvy, jejíž součástí jsou podmínky pro poskytnutí, čerpání a splácení úvěru. Platí také, že celou řadu informací, nám poskytovatel nebo zprostředkovatel spotřebitelského úvěru, musí poskytnout v dostatečném předstihu ještě před uzavřením samotné smlouvy. Jsou to hlavně informace:

  • o samotném úvěru (jeho výši a době, na kterou je poskytován, o úrokové sazbě a RPSN, o veškerých poplatcích, které jsou s úvěrem spojeny, o délce bezúročného období, o výši a počtu splátek, datu první splátky a dalších finančních parametrech)
  • o doplňkových službách, které jsou společně s úvěrem nabízeny nebo výslovně požadovány jako součást nabízeného produktu (např. o pojištění neschopnosti splácet, o běžném účtu)
  • o podmínkách ukončení úvěrové smlouvy
  • o sankcích souvisejících s neplněním smluvních povinností
  • o poskytovateli úvěru a v případě zprostředkování i o zprostředkovateli

Na druhou stranu ovšem platí, že my v roli spotřebitelů – žadatelů o úvěr, musíme poskytovateli úvěru také sdělit úplné, přesné a pravdivé informace k tomu, aby mohl splnit svoji zákonnou povinnost a posoudit naši schopnost úvěr splácet. Jde zpravidla o informace:

  • o stávající finanční situaci, včetně výše pravidelného příjmu a pravidelných nákladů (konkrétní osoby nebo celé domácnosti)
  • o půjčkách a úvěrech, které nám již byly poskytnuty jinými věřiteli a které dosud splácíme 
  • o jakýchkoli dalších finančních závazcích, o jejichž existenci v době žádosti o úvěr víme
  • o situaci nebo změně situace, která může ovlivnit naši schopnost úvěr splácet

K posouzení schopnosti splácet využívají poskytovatelé také možnost zjistit si nebo jen ověřit poskytnuté informace v databázích, které pro tyto účely vedou. Jde o tzv. úvěrové registry.

Připravuje:

Ve spolupráci s: