ZVLÁŠTNÍ PRÁVA SPOTŘEBITELE A JEHO OCHRANA

Kromě informačních povinností byla v rámci celé Evropy zavedena některá zvláštní práva spotřebitele, která slouží k jeho ochraně a zároveň posílení jeho postavení, protože ve smlouvě o spotřebitelském úvěru je spotřebitel zpravidla tou slabší stranou. Jde zejména o právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů od okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, a to bez nároku na sankce ze strany věřitele.

Spotřebitel má také právo úvěr kdykoliv předčasně splatit s tím, že v takovém případě může poskytovatel po spotřebiteli požadovat pouze náhradu nákladů, které mu v souvislosti s předčasným splacením objektivně vznikly a jejich výše nesmí překročit stanovené limity 1 % (případně 0,5 %, pokud zbývá do předpokládaného splacení úvěru méně než 1 rok) z předčasně splacené částky jistiny. 

V dnešní době již také platí, že ke splacení nebo zajištění splacení spotřebitelského úvěru nelze použít směnku nebo šek. Při nabízení, sjednávání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru po telefonu se nesmí používat telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou.

Na plnění povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru dohlíží v případě bank, spořitelních družstev a platebních institucí Česká národní banka. U všech ostatních subjektů je to Česká obchodní inspekce.

V současné době je v legislativním procesu návrh nového zákona o spotřebitelském úvěru, který přinese podstatné změny zejména pro nebankovní poskytovatele a zprostředkovatele. Nově budou upraveny také hypoteční úvěry (i úvěry ze stavebního spoření) a dohled nad celým trhem spotřebitelských úvěrů bude vykonávat Česká národní banka. Jakmile bude nová právní úprava pro spotřebitele účinná, dojde i k aktualizaci informací na našich webových stránkách.

Připravuje:

Ve spolupráci s: