Bankovní produkty

Bankovní služby můžeme rozdělovat podle různých kritérií. Pokud se chceme vyhnout členění na různé typy služeb a podíváme se na to, co nám dnes banky nabízejí, mluvíme o jednotlivých službách často jako o bankovních produktech. Patří mezi ně produkty, které pro nás zajišťují jen a pouze banky, ale často jsou to i služby, které nám v současné době nabízejí jiné subjekty, ale historicky je jejich poskytování spojeno právě s bankami. Právě takové služby najdeme v této kapitole. Kromě nich dnes banky nabízejí i celou řadu produktů, které jsou blíže popsány v dalších oblastech finančního trhu, např. platební služby, investiční služby nebo pojištění.

Běžný účet

Úplně základní službou je vedení účtu, na který si ukládáme peníze. Takový účet označujeme jako běžný účet a jeho vedení nám může nabídnout banka nebo družstevní záložna. Zpravidla je takový účet zároveň účtem pro platební styk, který také někdy nazýváme účtem platebním.To znamená, že platební instituce...

Více

Spořící nebo vkladový účet

Jak už napovídá název, jde o účet, na který bychom měli peníze vkládat nebo je spořit. Často se však setkáme i s celou řadou obchodních označení, které nás mohou třeba i trochu mást. V každém případě jde o to, že kromě běžných (platebních) účtů určených především k provádění platebních transakcí...

Více

Jistotní účet

Účet, který v některých bankách najdeme pod názvem jistotní a v jiných jako vázaný účet, slouží k tomu, aby peníze určené pro konkrétní účel, byly uloženy na bezpečném místě až do doby, kdy budou splněny podmínky pro jejich výplatu. Jde o zabezpečení peněz do okamžiku než je vypořádána určitá obchodní transakce, typicky se takový účet používá při převodu vlastnických práv...

Více

Úvěrový účet

Nejedná se o samostatný bankovní produkt, nýbrž službu, která úzce souvisí s poskytnutým úvěrem. U některých typů úvěrů, zejména u úvěrů hypotečních, je nutné pro potřeby klienta, banky i některých institucí, evidovat stav čerpání a splácení úvěru na jiném účtu než na účtu běžném. K tomu slouží úvěrový účet. Náklady na zřízení nebo vedení tohoto účtu se zahrnují do celkových nákladů spotřebitelského úvěru (RPSN).

Více

Spotřebitelský úvěr

Úvěry poskytované klientům – spotřebitelům k financování jejich nepodnikatelských potřeb, které mohou sloužit k určitému konkrétnímu účelu (nákupu zboží či služeb), anebo i bez takového určení, označujeme jako spotřebitelské. Pod tohle obecné označení se s výjimkou většiny hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření...

Více

Stavební spoření

Jen stěží se najde rodina, která by někdy neměla stavební spoření. V České republice je v současné době platných více než 43 miliony smluv o stavebním spoření. Jde o jeden z nejoblíbenějších finančních produktů na trhu, který kombinuje spoření a možnost poskytnutí úvěru...

Více

Úvěr ze stavebního spoření

Zhruba dvě třetiny úvěrů na bydlení poskytují v ČR stavební spořitelny. Za výhodných úrokových podmínek si u stavebních spořitelen lze půjčit v rozmezí od desetitisíců až do milionů korun. Způsob zajištění je ovlivněn tím, jak dlouho a kolik spoříme a kolik peněz si půjčujeme, a samozřejmě také tím, o jaký typ úvěru stavební spořitelnu žádáme...

Více

Překlenovací úvěr

Často se stává, že klient potřebuje peníze před tím, než má nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření. V takové situaci lze využít tzv. překlenovací úvěr (meziúvěr). Tento úvěr je možné získat většinou až do výše cílové částky. Úroková sazba u překlenovacích úvěrů se řídí nabídkou stavební spořitelny, aktuální v době sjednání překlenovacího úvěru (meziúvěru)...

Více

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr je dlouhodobý úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti (pozemku či stavbě, třeba i rozestavěné či nedokončené). Toto zástavní právo musí být zapsáno v katastru nemovitostí. 

Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: