Stavební spoření

Jen stěží se najde rodina, která by někdy neměla stavební spoření. V České republice je v současné době platných více než 43 miliony smluv o stavebním spoření. Jde o jeden z nejoblíbenějších finančních produktů na trhu, který kombinuje spoření a možnost poskytnutí úvěru, a to ve dvou na sebe navazujících fázích:

a) období spořicí – kdy klient spoří, ukládá většinou pravidelně určité částky na účet stavebního spoření a stát mu k nim poskytuje (při splnění stanovených podmínek) státní podporu. Vklady i státní podpora na účtu stavebního spoření jsou úročeny.

b) období úvěrové – kdy klient může požádat o úvěr. Pokud splní podmínky, je mu stavební spořitelnou poskytnut výhodný úvěr  na bytové potřeby.

 

Jak to funguje

Ve spořicím období si účastník stavebního spoření ukládá na účet u stavební spořitelny peníze, které se mu úročí, a jednou ročně k nim přibývá i státní podpora ve formě zálohy. Ta je aktuálně 10 % z naspořené částky v daném roce, maximálně však 2 000 Kč....

Více

Možnost čerpání úvěru

Cílem stavebního spoření však není pouze ukládání peněz. Primárním smyslem poskytování státní podpory je vytvářet lepší předpoklady pro financování bydlení a bytových potřeb občanů. Zpřístupnit zdroje těm, kteří sice ještě nemají naspořeno dostatek prostředků, ale zároveň již peníze na investice do bydlení potřebují...

Více

Podmínky účasti ve stavebním spoření

Účastníkem stavebního spoření se může stát fyzická nebo právnická osoba. Podmínkou je uzavření smlouvy se stavební spořitelnou. Státní podporu může získat a) občan České republiky...

Více

Než začneme spořit do stavebního spoření

Na počátku je třeba si rozmyslet, kolik peněz budeme k financování svého bydlení potřebovat. To pak bude naše tzv. cílová částka, kterou si sjednáme ve smlouvě o stavebním spoření. Cílová částka se skládá ze dvou částí, a to z uspořených prostředků...

Více

Náklady spojené se stavebním spořením

Poplatky z uzavření smlouvy o stavebním spoření účtují stavební spořitelny procentně z výše stanovené tzv. cílové částky. Dále je zpoplatněno vedení účtu u stavební spořitelny, a to pevnou roční či čtvrtletní částkou. Zpracování a poskytnutí úvěru stavební spořitelnou je zpoplatněno procentní částkou z poskytnutého úvěru...

Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: