MOŽNOST ČERPÁNÍ ÚVĚRU ze stavebního spoření

Cílem stavebního spoření však není pouze ukládání peněz. Primárním smyslem poskytování státní podpory je vytvářet lepší předpoklady pro financování bydlení a bytových potřeb občanů. Zpřístupnit zdroje těm, kteří sice ještě nemají naspořeno dostatek prostředků, ale zároveň již peníze na investice do bydlení potřebují. K tomuto účelu lze využít některý z úvěrů od stavebních spořitelen.

Uzavřením smlouvy o stavebním spoření se nezavazujeme k tomu, že úvěr budeme chtít a budeme ho čerpat. Jde jen o to, že při splnění určitých podmínek na úvěr ze stavebního spoření získáme nárok. O využití nároku na úvěr ze stavebního spoření se však rozhodujeme sami na základě zvážení vlastních potřeb. V případě, že se pro úvěr nerozhodneme, můžeme smlouvu o stavebním spoření v rámci cílové částky i nadále využívat ke spoření.

Připravuje:

Ve spolupráci s: